Hoppa till sidans innehåll

Vårmöte

24 MAJ 2021 16:53
  • Skapad: 24 MAJ 2021 16:53

Tisdag den 8/6 kl.19.00 kommer årets vårmöte att hållas utomhus på klubben.

Varmt välkomna att delta!

Föredragningsista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

11. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.

12. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte suppleanter för en tid av ett år.

13. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.

14. Val av ordförande och en ledamot i val­beredning för en tid av ett år.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor (information och diskussion).

 

Resterande delar av möteshandlingar kommer komma närmare mötet

Skribent: Natali Ingeroth
E-post: This is a mailto link

Hitta hit

Hitta hit

Till Min Golf

Golfväder

Postadress:
Bollnäs GK - Golf
Norrfly 1634
82391 Kilafors

Kontakt:
Tel: 0278650540
E-post: This is a mailto link

Se all info