Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet


2019 års golfsäsong på Hårgabanan är på ingång.

Det har hänt en hel del under vintern och vi i styrelsen ser fram emot att dela detta med er. Det känns extra kul, att som nytillträdd ordförande, ha en styrelse med mig som strävar efter utveckling, kvalité, medlemsvård men även att förvalta de mycket goda förutsättningar som redan finns.

 

Dan Barsk är sedan 1 april anställd som Pro av klubben. Det innebär i grova drag att lektioner, shop och range drivs i klubbens regi från och med denna säsong. Vi har byggt om i klubbhuset och flyttat shopen så att den inryms tillsammans med kansliet/receptionen. I sommar möts du av bekanta ansikten som hjälper dig med bland annat inköpen i shopen, bokningar och vid tävlingar.

 

Styrelsen har sedan i höstas en grupp som går under benämningen ”Vision 2025”. Fokus på kort sikt har varit att lösa ovanstående punkt som prio 1. Ett axplock av långsiktiga planer är bland annat att öka medlemsantalet, profilera både klubb och bana mer, synliggöra klubben både i sociala och lokala medier, säkerställa en god service både till medlemmar och gäster samt säkerställa en bana med hög kvalité och utveckling mm. En del i detta är att vi tillsammans med Viasat Golf producerat en film om Hårga banan och klubben som kommer att visas med start inom en snar framtid och till och med 2021.

 

Banan tas om hand av Mickes ”gamla” mannar även i år så där har vi mycket erfarenhet och kunskap samlad för att fortsätta utveckla och se till att banan är så bra den bara kan bli/vara. Jag misstänker att det är fler med mig som längtar till första utslaget på nya 3:an!

 

Vi har ansökt om, och fått beviljat bidrag, till att bygga en träningsstudio med modern, teknisk utrustning som är möjlig att använda året runt. Den kommer att uppföras i området mellan range och restaurang. Vi återkommer med information om dess utformning och när den förväntas vara klar. Jag vill rikta ett stort tack till Bengt Lindstedt som varit enormt värdefull i arbetet och i ansökningsförfarandet. Tack Bengt!

 

Pernilla Lindberg blev utsedd till Årets Golfare i december av tidningen Svensk Golf. Det stipendium som Pernilla tilldelades på 10.000 kronor valde hon att skänka till juniorerna på Bollnäs GK.

 

Kristina ”Kirw” Gladh kommer att husera i restaurangen även denna säsong, vilket gläder oss och våra magar. Bekanta ansikten kommer att dyka upp i personalstyrkan som förstärks av ett nytillskott i år. Portarna slås upp för lunch 1 maj. Hårga Golfrestaurang på Instagram och Facebook.

 

Team Wängdahl tar hand om oss på 10:an även i år. Om golfandet inte går enligt plan så kan man alltid räkna med några uppmuntrande ord, skratt och ett brett utbud att välja bland för att få tillbaka lite energi. Golfkiosken Hårga på Instagram och Facebook.

 

1 maj är lite av ett magiskt datum i år. Det händer mycket på klubben och området denna ”arbetsfria dag”. Vi börjar med att städa upp på banan vilket ni bidragit till och skött mycket bra under alla år, stort tack för det. Mer information kring detta kommer i separat mail.
Shopen öppnar och vi återkommer med information gällande öppettider.
Jag kan då även glädja er med att vi idag inspekterat banan och vi anser att den är i ett sådant bra skick redan nu att vi öppnar, hela eller delar, av banan den 1 maj efter avslutad städning. Är det inte underbart!? Mer information kommer även i denna fråga.

 

Som avslutning ber jag om just din hjälp. Det här är första året som klubben driver allt förutom restaurang och kiosk i egen regi. Vi kan trots all planering och omstrukturering missat något eller till och med i vissas ögon försämrat vissa delar mot tidigare. För att vi ska få så bra förutsättningar som möjligt att driva utveckling av klubben och dess innehåll tillsammans så önskar jag att du berättar för oss vad du anser brister. Jag uppskattar självklart även att få information om vad som funkar bra så att vi behåller vinnande koncept 😊
Dina synpunkter, tankar och idéer skickar du till klubbens mailadress, This is a mailto link

 

Nu tackar jag för intresset för denna gång och jag ser verkligen fram emot att få starta denna säsong tillsammans med er.

 

 

Kajsa Hillgren Nilimaa
Ordförande Bollnäs Golfklubb

 

 

 

 

 

 

Rapport från Ordf.

2015-09-28
 

En golfsäsong är på väg att ta slut. Som vanligt tråkigt när banan är fin. Ett år som utvecklats bra för klubben. Antalet medlemmar har ökat, mycket på grund av satsningen på Gröna Kort utbildning, där nu ca 300 har tagit sig igenom kursen under de senaste tre åren. En hel del fann att golf inte var särskilt kul, men många har gått vidare som medlemmar.

Vid senaste styrelsemötet ägnade vi oss åt framtidsfrågor.

Bl.a mot bakgrund av de önskemål som finns om säsongspermanenta hus­vagns­platser. Här växer behoven varje år från både interna som externa gäster. De utrymmen som finns nu och som dessutom kommer att minska räcker inte till.

En tanke som nu diskuterades är att lämna klubbhusområdet helt åt tillfälliga externa gäster och flytta ut allt säsongsboende.

Det område som då finns att nyttja är åkermarken till höger om hål 6. Där kan man då iordningställa valfritt antal platser och med en servicebyggnad. Dessutom någon form av ramp för golfbilar med tak och laddningsmöjligheter.

På sikt  kanske  också med några korthål på området !

Här är det dock fråga om en relativt stor investering som man inte gör om inte tillräckligt många bokar upp plats i förväg .

Hör av er till banchefen om ni har synpunkter eller vill förhandsboka plats.

Vi diskuterade också vad som behöver göras åt banan i ett längre perspektiv. Behov finns att bygga om 6-7 greener, att flytta och förbättra ett antal bunkrar och kanske bygga om hål 3. Här finns inga beslut och är självklart beroende på ekonomin i klubben. Ett första steg kan dock vara att låta något proffs titta över helheten och komma med förslag.

Höstmötet i slutet av november kan  vara ett av flera forum för att inhämta synpunkter från medlemmarna.

 

Golfhälsningar!

Jan Lindberg

 

2015-08-14
Vår golfvecka avslutades i fredags för en vecka sedan. Som vanligt en fantastisk vecka, till 95 % i soligt väder. Kanske inte 06.00 på morgonen när första bollarna drog iväg men för huvuddelen av spelarna gällde detta.


Nytt deltagarrekord, 1 549 spelare från första tee. Ca 107 000 slag blev det totalt. Gissningsvis 2 000 bollar försvann, många kanske till någon annan spelare.


Våra juniorer drog in ca 35 000 kr och klubben ca 200 000 kr, detta gör veckan också till ett viktigt inslag i ekonomin. Detta utöver vad den ger rent socialt för alla som deltar.

Banan höll hög klass hela veckan tack vare ett fint jobb av vår banpersonal. De skall ha ett stort tack för detta. Ett tack också till alla övriga för såväl ideellt arbete som avlönat jobb. Utan era insatser blir det inget.

Avtackning skedde i vanlig ordning vid avslutningen, med trisslotter. Dock råkade jag glömma att tacka ”kiosken” vilket vi kom på i efterhand. Nu är det gjort och ursäkt framförd. ”Anki” tog det med fattning och tyckte att hon ändå kände sig uppskattad, vilket hon och hennes medhjälpare har all rätt till.

 

Tack också till alla sponsorer som svarat för prisborden.

Nu siktar vi på v 32 2016!

Med golfhälsning!

Jan Lindberg

Ordf Bollnäs GK2014-års säsong inleddes på allvar med vårmötet den sista mars. Inte ett snökorn syntes så långt ögat kunde nå över Warpen. Men en mycket annorlunda vinter tycks ändå ha hakat upp sig och hänger i med kalla nätter och soliga dagar. Förhoppningsvis kanske det ändå går att öppna några hål i nära framtid. Samtidigt vill vi ha en så fin bana som möjligt under säsongen.

Under vårmötet som blev lite annorlunda p.g.a att revisionsberättelsen saknades under en knapp timme, ventilerades en rad frågor. Bl.a Bollebanan diskuterades, vårt avtal har gått ut, men kommunen vill gärna att golf kan bedrivas där även framgent. Kommunen har dock inga pengar att skjuta till. Klubben har själv inte råd att bedriva verksamhet där med förlust. Här finns plats för en entreprenör! Maskiner kan klubben hålla. I vart fall pågår fort-farande en del kontakter och underhandlingar som ev. kan leda till resultat. Vi återkommer om detta.

En fråga som väckte  diskussion var den stora budgetavvikelsen på både intäkts- och kostnadssidan. Svaret är att det finns med en intern avräkning på 1.3 milj kr. Om båda sidor reduceras med beloppet finns en god överens-stämmelse med budget.

Vår juniorverksamhet var också uppe till diskussion. Här måste vi bli bättre! Ledare efterlyses till ett intressant ledarskap som då består i att utveckla och följa ungdomar.

Gröna kort utbildning kommer tillbaka med samma upplägg som förra året. Har ni bekanta som är intresserade, se då till att de omgående anmäler sig till kansliet innan kurserna blir fulla.

Handla i shopen, priserna där avviker inte från näthandeln eller varuhusen, men ni får hjälp till att skaffa rätt utrustning som passar ditt spel.

Avslutningsvis så tackade Karl-Erik Jonsson för sig. Efter gott arbete under många år i styrelsen övergår han till att bli ordf. i valberedningen efter Lars Kjellberg som kände att han gjort sitt i det svåra jobbet.

Marie Norell går in som ny sekreterare i styrelsen.  I övrigt omval.

Vi ses snart på en bana som blir ännu ”grönare” än tidigare!

Bollnäs 2014-04-03

Jan Lindberg

Ordf Bollnäs GK

 


Ordf har ordet.

När nu det återstår ca en fjärdedel av årets golfsäsong kanske det är dags att se vad som hänt i år. En kall upptakt i maj och juni växlades till en fantastisk sommar där det spelades golf, kanske mer än någonsin.

Sommaren kulminerade i golfveckan med fler deltagare än någonsin och i flera dagar tropisk värme. Resultaten var i vanlig ordning fantastiska. Det sociala livet med kanske ett hundratal boende hela veckan var också på topp. Husvagns och husbilsplatser räckte inte till!

Alla trivdes! Mycket beroende på den fina bana vi haft under i stort sett hela säsongen. All ära till banpersonalen med Ingeroth i spetsen och för övrigt hela golfveckoorganisationen där massor av ideella timmar lagts ner för att det hela skall fungera. Från 04.00 till 22.00 jobbade många människor. Det är bara att tacka!

En del synpunkter har kommit in, vilket är ett friskhetstecken. Medlemmarna engagerar sig. Golfveckan tar för mycket plats, ej tävlande får ej plats på banan för eget spel. I sig inte helt rätt, efter kl 17.00 var banan ledig varje dag. Man skall också komma ihåg att ca 300 av våra medlemmar har varit med och tävlat under veckan. Finns också några synpunkter på att gräset är för långt på fairway och att vi inte har tillräckligt snabba greener.

I mångt och mycket en resursfråga. Vi klipper ex.vis fairway tre gånger i veckan. Klipps det onsdagmorgon och man spelar torsdag eftermiddag har gräset vuxit en hel del tack vare fairwaybevattning och en värme som verkligen sätter fart på gräset. Sedan klipps det fredag, vilket också ger längre fairwaygräs på söndag.

Om vi skulle ha råd att klippa varje dag skulle det se annorlunda ut. Alltså en avvägning mellan ekonomi och kvalité.  Beträffande greenerna så är det delvis en gräsfråga och underbyggnad. Vi håller en stimp på 8-9 men med ganska grovt gräs. Krävs kanske en satsning på mer än en miljon kr för att förbättra läget.

Trenden i medlemsutveckling är bruten! Nu går det bara uppåt! Förra årets gröna kort utbildning lockade runt 110 deltagare. I år är det runt 120 som ger utbildningen en chans. Som det ser ut nu så landar vi i år runt 920 medlemmar.

Här har vi också alla ett ansvar att ta hand om alla nya, så att de kommer in och fastnar i vårt härliga spel.

Ytterligare en fantastiskt trevlig syn är den mängd av knattar som deltar i aktiviteter. All heder till Tommy Johansson med medhjälpare. Det är ni som har hand om framtiden!

Med golfhälsning!
2014-08-27 

Jan Lindberg

Ordf Bollnäs GK

 

Uppdaterad: 09 AUG 2021 09:20 Skribent: Bollnäs GK

Hitta hit

Hitta hit

Till Min Golf

Golfväder

Postadress:
Bollnäs GK - Golf
Norrfly 1634
82391 Kilafors

Kontakt:
Tel: 0278650540
E-post: This is a mailto link

Se all info