Hoppa till sidans innehåll

Lokala Regler


Bollnäs GK:s lokala regler

1. Stenar i bunker
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24 – 1 är tillämplig.

2. Markeringar

Markering   Regelhänsvisning
Vit banansgräns 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA: Spel förbjudet Bilaga 1, Del B: 2a
Orange hindrande föremål 24-2


Mark under arbete (Regel 25-1)
a) Markeras med blå eller blåvita pinnar eller med vitmålad linje.
b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
c) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggning.

Kraftledningar
Om en boll träffar en upphöjd kraftledning skall slaget annulleras och spelas om utan plikt (Se regel 20-5). Om bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med en annan boll.

Skydd av unga träd
Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar eller markering etc. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b (oflyttbara hindrande föremål)

Övningsgreen
Träningsspel före eller mellan tävlingsronder mot övningsgreenerna mellan hål 2 och 3 samt vid hål 18 är ej att betrakta som spel på banan.

Hål 4
Fördjupning längs höger sida mot bangräns, från tallen fram till ån, är ej sidovattenhinder.

150 – markeringar
Pinnar eller motsvarande som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbarahindrande föremål. Regel 24 – 2 är tillämplig.

Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda apparatsom endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som ärkonstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att: a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. 

Plikt för brott mot lokala regler
Slagspel – två slag
Matchspel – förlust av hål

Lokala ordningsföreskrifter

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern.

Mobiltelefon får vid tävling endast användas för att tillkalla domare eller tävlingsledning samt vidnödsituation.

Avbrott i spelet (regel 6-8 b) Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen det genom signaler. En lång signal innebär att spelet avbryts omedelbart. Upprepade tre korta signaler innebär att spelet skall avbrytas men man får spela färdigt ett påbörjat hål. Återupptagande av spelet signaleras med upprepade två korta signaler.

Fikapaus: Spelare som deltar i tävling på Bollnäs GK äger rätt att, mellan hål 10 och 11, ta en paus som är max fem minuter lång om man håller sin plats på banan.

Tidsramar: 1. Spelare har 40 sek att genomföra sitt slag inklusive förberedelser. 2. Spelaren är skyldigatt vinka fram bakomvarande boll efter 30 sek letande. 

Uppdaterad: 04 SEP 2018 10:53 Skribent: Bollnäs GK

Hitta hit

Hitta hit

Till Min Golf

Golfväder

Postadress:
Bollnäs GK - Golf
Norrfly 1634
82391 Kilafors

Kontakt:
Tel: 0278650540
E-post: This is a mailto link

Se all info